0

Afazi Nedir?

Afazi halk arasında bilinen adıyla söz yitimi hastalığı, beyinde oluşan hasar sonucu ortaya çıkan dil işlevlerinin yitirilmesi ve tamamen kaybolması anlamına gelen bir kognitif fonksiyon bozukluk olarak tanımlanmaktadır.

Afazinin belli başlı türleri bulunmaktadır. Bunlar;

 • Wernicke afazi
 • Landau-Kleffner sendromu
 • İletim afazi
 • Transkortikal duyusal afazi
 • Broca afazi
 • Transkortikal motor afazi
 • Küresel afazi

Olmak üzere 7 farklı türü bulunmaktadır.

Afazi Belirtileri Nelerdir?

Afazi dil bozukluğuyla sınırlı kalmayan bir hastalıktır. Kişinin kendini ifade etme, okuma, yazma, konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama ve adlandırma gibi yeteneklerinin tamamını ya da bir kısmının ortadan kaybolması olarak gösterebilir.

Afazi sadece dil bozukluğu ile sınırlı kalmayıp; ifade etme, okuma, yazma, konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama ve adlandırma gibi yeteneklerin tamamı ya da bir kısmının kaybı olarak da kendini gösterebilir.

Başlıca belirtileri;

 1. Konuşmada problem
 2. Adlandırmada yaşanan durumlar
 3. Anlamada oluşan sorunlar
 4. Okuma-yazmada yetisinin kaybolması
 5. Konuşmada garip ve uygun olmayan kelimeler kullanma olarak sıralanabilir.

Afazi Tedavisi

Afazi sorunu yaşayan bireyler bir uzman tarafından önerilen program dahilinde dil ve konuşma terapileri afazi belirtilerinin hafiflemesine yardımcı olmaktadır. Terapi sırasında hastaların konuşma ve iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik yardımcı müdahale teknikleri kullanılmaktadır.

Afazi Ne Anlama Gelir?

Afazi, beyinde oluşan hasarların ortaya çıkardığı hastalık anlamına gelmektedir. Hastalığa yakalanan kişinin dili anlama ve kullanma becerilerinde kayba yol açan edinilmiş dil bozukluğudur.

Örnek olarak; Kişinin kendine ait düşüncelerini ifade etmede ve söyleneni ya da yazılanı anlamada zorluk çekmesidir. Beyinde oluşan hasarlarda ortaya çıkar felçli hastalarda ya da kafa yaralanmalarında oluşan durumdur.

Afazi’nin Yol Açtığı Psikolojik Sorunlar

Afazi’nin açtığı sorunlar bütünüyle ele alındığında insan yaşamında olduğu kadar psikolojik sorunlara da yol açmaktadır.

Hastalığın getirdiği kendini ifade edememe, konuşulanları ve yazılanları anlamam gibi durumlar hastalığı yaşayan kişide oldukça fazla psikolojik sorunlara sebebiyet vermektedir.

Hastalığın olağan tedavisi devam ederken psikolojik olarak da destek almak hastalığı sağlığı açısından oldukça önemli olacaktır.

Afazi Terapisi Nedir?

Afazili bireyler iletişim kurmak amacıyla kendileri için daha az efor gerektiren iletişim kanallarını seçer ve kullanırlar. Bu yöntemler CI terapisinde sözel iletişimi sağlamak için baskılanır. CIAT 3 temel prensip üzerine geliştirilmiştir.


ARKADAŞLARIN DA GÖRSÜN...

0