0

Altın Günümüze Kadar Nasıl Geldi?

Altın değerini yıllardır koruyan ve günümüze kadar gelen en değerli elementlerdendir. İnsanoğlunun var olduğu her dönemde en değerli takı ve birikim aracı olarak görülmüştür.

Altın Magmanın erimesiyle ortaya çıkan bir türdür, katı kayalarının içinde birikmesiyle birlikte katılaşarak ortaya çıkarmaktadır. Altın kaya içlerinde , akarsu yataklarında , volkanik kayalar ve dere yataklarında uzun uğraşlar sonucunda ortaya çıkarılmaktadır, yapılan uğraşlar sonucu ortaya çıkan kazanç bazen istenilen düzeyde olmamaktadır.

Altının Değeri

Altın tarih boyunca değerli elementlerden olmuştur. Altın ne kadar değerliyse bulunduğu kaynaktan çıkarmakta o kadar zahmetli bir olaydır. Günümüz teknolojisiyle birlikte altına ulaşmak daha kolay ve hızlı hale gelmiştir.

Değerli altına nasıl ulaşılır? Altın topraklarda yapılan kazılarda ve kayalarını parçalanması ile ulaşılır. Yapılan elemeler sonucunda altın bulunduğu kaya ve topraktan ayrılır ve işleme hazır hale getirilir. Altının bulunduğu yerde altın oranı yüksek ise oraya yeraltı madenleri kurulur ve altın bulma işlemlerine devam edilir.

Altının İşlenmesi

Altın, Karbon ve Siyanür gibi kimyasal işlemlerden geçilerek saf hale getirilir. Altın işlemeden önce toz ve küçük yapı taşları halinde olduğu için ayrıştırma ve saflaştırılması. oldukça zordur bu neden ile altın saflaştırılırken siyanür kullanımı tercih edilir.

Altının çıkarılıp ve işleme dökülmesi için kurulan maden ocaklarında eritilip sıvı hale getirilmesi gerekmektedir, Altının erimesi için yüksek ısıya ihtiyaç duyulmaktadır.

Sarı Altının Oluşumu Nasıl Gerçekleşir?

Altın oluşumu gereği doğada sarı renk ile meydana gelmektedir, Sarı altın oluşturulurken herhangi bir madde kullanılmamaktadır.

Beyaz Altının Oluşumu Nasıl Gerçekleşir?

Beyaz altın oluşturulurken saf sarı altın ve nikelden oluşan karışım ile meydana getirilmektedir. Beyaz altın oluşturmak için iridyum , platin , rodyum ve palladyum gibi farklı elementler kullanılarak beyaz altın ortaya çıkmaktadır.

Altınların Arasındaki Farklar Nelerdir?

Beyaz altın ve Sarı altın arasındaki farklara bakarsak, Sarı altının pahada değerli olduğunu görüyoruz. Beyaz altına birçok element karıştırıldığı için değeri sarı altına göre daha uygun ve ulaşılabilir durumdadır.


ARKADAŞLARIN DA GÖRSÜN...

0