0

2017-2018 akademik yılında, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite (ön lisans, lisans ve yüksek lisans) eğitimi görenlerin en çok merak ettiği, TC. Başbakanlık Eğitim Bursu hakkında kısa bilgiye ve başvuru kanallarına aşağıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Tamamen karşılıksız olarak verilen Başbakanlık Bursu, tüm TC. vatandaşı ilk okul, orta okul, lise ve dengi okullar öğrencileri ile ayrıca TC. vatandaşı ve yabancı uyruklu üniversite (ön lisans, lisans ve yüksek lisans) eğitimi gören öğrenciler için geçerlidir. Başbakanlık Burs Başvuruları 15 Eylül 2017 Cuma günü başlamaktadır

2017 yılında T.C. BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından verilecek burs ile ilgili koşullar ve başvuru adresi aşağıdaki gibidir;

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, BAŞBAKANLIK ORTA ÖĞRENİM BURS HİZMETİ 2017
(Tüm ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul öğrencilerini kapsar)​​

Vakıflar Genel Müdürlüğünce,
1-      5737 sayılı Vakıflar Kanunu (RG: 27/02/2008 – 26800)
2-      Vakıflar Yönetmeliği (RG: 27/09/2008 – 27010)
ilgili hükümleri gereği Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilere burs verilmektedir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Bursu için başvurular her sene öğretim döneminde okulların açılması ile başlamakta ve bir ay boyunca devam etmektedir. Orta öğrenim burs başvuruları ilgili kurumun internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.
Başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri (Ek-16)’ya göre değerlendirilmektedir.
Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler ile ailesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursu alan başka bir aile ferdi olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere her eğitim dönemi boyunca 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 60,00 TL burs yardımı yapılmaktadır.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, ikamet ettikleri ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenmekte olup öğrencilerin burs almaya devam ettikleri süre boyunca tüm iş ve işlemleri ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 tane Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Bölge Müdürlüklerinin sorumluluk alanında bulunan illere ve Bölge Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine sayfanın alt kısmında yer alan ilgili linkten ulaşabilirsiniz.

 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM BURS HİZMETİ 2017

Vakıflar Genel Müdürlüğünce,

1-      5737 sayılı Vakıflar Kanunu (RG: 27/02/208 – 26800)
hükümleri gereği 2012 yılından beri yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmektedir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular her öğretim dönemi için 15 Eylül – 30 Ekim 2015 tarihleri arasında kurumumuz internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.
Alınan başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Yükseköğrenim Öğrenci Burs Yardımı Değerlendirme Kriterleri (Ek-2)’ye göre değerlendirilmektedir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere Başbakanlık bursu verilmediğinden, “Başbakanlık Burs Başvuru Sonuçları” Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,00 TL burs yardımı yapılmaktadır.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, okumakta oldukları eğitim kurumunun bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek olup öğrencilerin burs almaya devam ettikleri süre boyunca tüm iş ve işlemleri ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilecektir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 tane Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Bölge Müdürlüklerinin sorumluluk alanında bulunan illere ve Bölge Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişmek mümkündür.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM BURS HİZMETİ 2017
(Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Başbakan’ lık Bursu)

Vakıflar Genel Müdürlüğünce,

  1. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu (RG: 27/02/208 – 26800)
  2. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği (RG: 20/08/2013 – 28741)

‘nin 5. Maddesinin (2) fıkrasına göre Türkiye’ye öğrenim için gelmiş yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu başvuruları, her öğretim dönemi için 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında ilgili kurmun internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular ilgili sitede yer alan DUYURULAR  (http://www.vgm.gov.tr/duyurular.aspx) alanında yapılmaktadır.

Türkiye’de yasal yollardan kalma izni bulunmayan öğrenciler ile diğer kurumlardan eğitim yardımı alan öğrencilere burs verilmemekte olup burs almaya hak kazanan yabancı uyruklu öğrencilere, burs almaya hak kazandıkları ilk yıl Ocak – Mayıs ayları arası her ay 250,00 TL, diğer yıllarda ise her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,00 TL burs yardımı yapılmaktadır.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, okumakta oldukları eğitim kurumunun bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek olup öğrencilerin burs almaya devam ettikleri süre boyunca tüm iş ve işlemleri ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Bölge Müdürlüklerinin sorumluluk alanında bulunan illere ve Bölge Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişmek mümkündür.

2017 BAŞBAKANLIK BURS BAŞVURUSU YAP

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

İLKOKUL KARŞILIKSIZ BAŞBAKANLIK BURSU BAŞVURUSU YAP (18 Eylül Tarihinde Başlayacak)

YÜKSEK ÖĞRENİM KARŞILIKSIZ BAŞBAKANLIK BURSU BAŞVURUSU YAP

YÜKSEK ÖĞRENİM KARŞILIKSIZ BAŞBAKANLIK BURSU BAŞVURUSU YAP (Yabancı Öğrenci)


ARKADAŞLARIN DA GÖRSÜN...

0