0

Gök kubbede yer alan 12 takımyıldızdan her birine burç denir. Burçların gökyüzünde bulundukları konumu gösteren şema ise horoskoptur. Peki astronomi ile astrolojinin farkı ne? Fal ve astroloji aynı şey mi? Burçların gelecekten haber verdiğini ilk kim iddia etti? Yazımızda burçların ortaya çıkışı ve bu soruların cevapları yer alıyor.

Astronomi ile astroloji arasında ne fark var?

Astronomi bir bilim dalıdır. Yörüngesel cisimler ve dünya atmosferinin dışında olan fiziksel olay ve olguları inceler. Astroloji ise gök cisimlerinin gerçekleşen hareketlerinin insan üzerinde etkisini inceler. Astronomi ile astrolojinin birbiriyle karıştırılmasının sebebi ikisinin de aynı temele dayanmasıdır. Bilimsel düşünce ve rasyonalizmin değer kazanmasıyla bu iki kavram birbirinden ayrılmıştır.

Fal ve astroloji arasındaki fark nedir?

Fal tamamıyla kişinin sezgilerine dayanırken astroloji değişmez parametreler içinde olayların etkilerini inceler. Gökyüzündeki gezegenlerin ve yıldızların hareketleri esas alınır. Kişinin doğum tarihinden ve doğum saatinden hareketle yükselen burç belirlenir. Tüm bunlar dikkate alınarak insan yaşamının ve karakterinin nasıl etkileneceği öngörülmeye çalışılır.

Astroloji ne zaman ortaya çıktı? Burçlar nasıl belirlendi?

Arkeolojik bulgulara göre insanlık ilk çağlardan beri gökteki cisimlerin hareketlerini yorumlayarak belli konular hakkında fikir sahibi olmaya çalışmıştır. Daha neolitik çağda insanların, mevsimlerin oluşumu ve ekinoksların karakterle olan ilişkisini bildikleri tespit edilmiştir. Bilinen anlamda astroloji ilk kez Mezopotamya’da M.Ö. 3000’li yıllarda ortaya çıkmıştır. Sümerlerin inanç sisteminde bazı tanrı ve tanrıçalar diğerlerinden daha fazla özelliğe sahiptir. Ay tanrısı olan Nanna, Güneş tanrısı Utu ve Venüs tanrıçası İna’nın insanlar gibi duyguları ve gereksinimleri olduğuna inanılmıştır. Tanrı ve tanrıçalar yıldızlarla özdeşleştirilmiştir. İlk astrolog olarak kabul edilen Sümer rahipler için yıldızları gözlemlemek bir ibadettir.

Ziggurat Nedir?

Eski Mezopotamya’da “yükselmiş yere kurulan” anlamına gelen gözlem evi ve tapınak karışımı tapınak kuleler, yıldızları gözlemlemek için inşa edilmiştir. Sümerlerin tabletlere aldıkları notlardan ayın yörüngesinin sabit olduğunu ve yıldızların yön değiştirdiklerini bildikleri anlaşılmaktadır. Sümerlerin gökyüzüne olan bu ilgisi onların gökyüzünü inceledikçe gökteki cisimlerin pozisyonlarının kıtlık, hasat, savaş gibi olayları eşleştirmesine sebep olmuştur. Neticede de Sümerler gökyüzüne bakarak tahminler yapmaya başlamıştır.

Kaldeliler Kimdir? Astroloji ile İlgileri Nedir?

Asurlular ve Süryanilerin ataları olan Kaldeliler, Mezopotamya’da gökyüzüne değercesine uzun kuleler inşa etmiştir. Kaldelilerin güncel astrolojinin temelini oluşturdukları kabul edilir. Kaldeliler, güneşin bir eksende döndüğünü fark etmiş, Sümer zodyağında 18 olan burç sayısını 12’ye indirmiştir. Her burcu 30’ar derecelik açılarla bölmüş, yeni zodyaktaki yıldızlara yeni isimler vermiştir. Antik Çağ ve Orta Çağ’da keşfedilen gözlem aletleri ile astroloji bugünkü durumuna kavuşmuştur.


ARKADAŞLARIN DA GÖRSÜN...

0
hayriye