1

M.Ö. 234 yılında Moğolistan’da doğan Mete Han’ın babası Büyük Hun İmparatorluğu’nun kurucusu Teoman’dır. Mete Han, Çin Seddi’ni aşan ilk Türk hükümdardır. Aynı zamanda Türk obalarını aynı çatı altında toplayan ilk hükümdardır. M.Ö. 209 yılında tahta geçen Mete Han, 35 yıllık imparatorluğu boyunca Hazar’dan Büyük Okyanus’a, Kuzey Sibirya’dan Keşmir’e kadar bütün Asya’ya hükümdarlık etmiştir. M.Ö. 174 yılında vefat etmiştir. Vefatından sonra yerine oğlu Kiyükhan (Gökhan) geçmiştir.

Mete Han’ın Tahta Çıkışı

Teoman kendisinin yerine son karısı Çinli Yenişi’nin oğlunu tahta çıkarmak istemiştir. Töreler gereği tahta çıkacak kişinin Türk anadan doğmuş olması gerektiği için hanlar ve boy beyleri bu duruma karşı çıkmıştır. Üvey annesi Yenişi, Mete Han’ı babası Teoman’a kötülemiş ve Teoman Yenişi’nin oğlunu veliaht tayin etmiştir. Mete Han ise Yenişi’nin oyunlarıyla Yuezhi’ler tarafından rehin alınmıştır. Babası Mete Han’ın Yuezhi’lere sığındığını düşünmüş ve onlara savaş ilan ederek oğlu Mete Han’ı öldürtmek istemiştir. Mete Han Yuezhi’lerin elinden kaçarak kurtulmuştur. Yuezhi’ler mağlup edilmiş ve Bütük Hun İmparatoru Teoman oğlu Mete Han’a on bin kişilik bir ordu vermiştir. Bu ordu ile üvey annesini, kardeşlerini ve en sonunda babasını öldüren Mete Han M.Ö. 209 yılında kağan olmuştur.

Mete Han’ın Başarıları

– Türk Kara Kuvvetleri’nin kuruluş yılı, onun tahta geçtiği M.Ö. 209 olarak kabul edilir.

– Kurduğu orduyu bugün de geçerliliğini koruyan 10’lu teşkilat sistemine göre oluşturmuştur.

– Türk boylarını bir araya getirmiş olan Mete Han, Tunguzlar ve Moğolları birleştirerek ordusunu büyütmüştür.

– Bütün Asya’nın hakimi olmuştur.

– Önüne çıkan engelleri bir bir aşan Metehan Çin’e doğru yaklaşınca Çinliler Çin Seddi’ni inşa etmiştir. Metehan 320 bin kişilik ordusuyla Çin Seddi’ni aşıp Pteng şehrini kuşatmıştır. Kuşatmadan sonra Çin’in kuzey vilayetleri vergiye bağlanmıştır.

– Doğu komşusu Donghu üzerine sefere çıkıp yenilgiye uğratmış ve onları anlaşmaya zorlamıştır. Vergiye bağladığı Donghuları M.Ö. 208 yılında hakimiyeti altına almıştır.

– Metehan, çavuş oku denilen ıslıklı oku bulmuştur.

– Devleti teşkilatlandırmıştır.

– Osmanlı tarihçileri Oğuz Kağan ile Mete Han’ın aynı kişi olduklarını yazmıştır. En ünlü Türk destanı olan Oğuz Kağan Destanı Mete Han’ın zaferleriyle doludur.


ARKADAŞLARIN DA GÖRSÜN...

1
hayriye