0

Her aile, çocuğunun okulda başarılı olup olmadığıyla ilgili endişeler taşır. Çocuklar farkında olmasa da, ebeveynler okuldaki başarılarının gelecekteki kariyerlerini yönlendireceğinin farkındadır. Bu nedenle çocuğa, derslerini sıkı çalışması, okulda üstün başarı göstermesi için baskı yapılır.

Ebeveyn olarak belki de çoğumuzun farkında olmadığı şey ise, çocuklarımızın okuldaki başarı durumlarında çok önemli bir role sahip olduğumuzdur. Çocuklar, öğrenme süreçlerinin büyük bölümünü okulda geçiriyor olsalar da, evde anne babaların da, yön göstermek adına yerine getirmeleri gereken bazı sorumlulukları vardır. Ailenin ilgisi bir çocuğun akademik gelişiminde farkedilebilir düzeyde farklılık yaratır. Bunun en büyük nedeni, ailelerin, çocuklarını herkesten iyi tanımaları, güçlü ve zayıf taraflarını çok iyi bilmeleridir. Ailelerin sahip olduğu bu avantaj, çocukların doğru şekilde yönlendirilmesini sağlayabilir. Ebeveynleri ile yakın ilişkisi çocuk, ailesini güvenilir bir kaynak olarak göreceği için, onların, kendisi için en iyisini yapacaklarına da inanmaktadır.

Çocuğunuzun Okulda Başarılı Olması için Neler Yapabilirsiniz 

Çocukluk dönemi, çocuğunuzun geleceğinin temelini oluşturur ve daha iyi bir okul hayatı için ailelerin etkide bulunabileceği doğru yaştır. İşte bu dönemde çocuğunuza nasıl yardımcı olabileceğinize dair bazı yollar:

Okula Karşı Pozitif Bir Tutum Geliştirmesini Sağlayın
İnsan doğasının bir parçası olarak, pek çok çocuk okuldan ve okuldaki atmosferden hoşlanmaz. Bu da çocuğun öğrenme derecesini etkiler. Yaptığımız işi sevdiğimiz sürece, o iş artık iş olmak çıkar ve eğlence haline gelir. Bu nedenle çocuğunuza, kafasındaki okul imajını olumlu hale getirecek şekilde, okulla ve öğrenmeyle ilgili olarak güzel şeyler anlatın.

Çocuğunuzla Etkileşimde Olun
Çocuk ve ailesi arasındaki sağlıklı bir ilişki, çocuğun kendini rahat bir şekilde ifade etmesine, düşüncelerini ve sıkıntılarını paylaşmasına ve çözümler üretebilmesine olanak sağlar. Bazı çocuklar, ev ödevlerini yapmak konusunda isteksizdirler. Bunun kendileri için yaptıkları bir görev olduğunun farkında olmadıkları için bu tür çocukların arkasında ebeveynlerinin bulunması gerekir. Böyle zamanlarda, ev ödevlerini, karşılıklı etkileşim sayesinde bir angarya yerine eğlenceli bir aktiviteye dönüştürmek elinizde. Konuyla ilgili hikayeler anlatabilir veya kendi düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.

Eğitimin Ona Neler Kazandıracağını Öğretin
Çocuğunuza ev ödevlerinde veya diğer sorumluluklarında yardım etmenin yanında onunla, geleceğiyle ilgili olarak ciddi bir konuşma yapın. Onun için öngördüğünüz kariyer seçeneklerini anlatarak onun da bu konudaki görüş ve fikirlerini paylaşmasını sağlayın. Kafasında geleceğe dair herhangi bir amaç olduğunun farkına vardığınızda ise, eğitimin, hedeflerine ulaşabilmesi için ne kadar önemli olduğuna dikkatini çekin.

Fikirleri Paylaşın ve Çocuğunuza Okuma Yapın
Çocuğunuza yardım etmek için, ev ödevlerini bizzat yapmaya çalışmayın. Bunun yerine yazıya dökmeden önce konuyu onunla tartışın. Böylece, onun konu hakkında bir izlenime sahip olmasını ve konuyu daha iyi anlamasını sağlayabilirsiniz. Çalışma esnasında, sesli okuma yapmak da çocuğunuzu yönlendirmek adına yardımcı bir yöntemdir. Belli bir konu hakkında okuma yapmanın yanısıra, genel kültürünü geliştirecek şeyleri de okumak, olaylar karşısında doğru bir bakış açısı geliştirmesine yardım edecektir.

Kimseyle Kıyaslamayın
Ailelerin çoğu, çocuklarını, diğerlerinin çocuklarıyla kıyaslama eğilimindedirler. Anlamanız gereken nokta; her çocuğun eşsiz olduğu ve diğerleriyle aynı kalıpta davranamayacağıdır. Sizin çocuğunuzun da kendine özel yetenekleri ve karakteristikleri bulunmaktadır. Ona diğerleri gibi olması için baskı yaparsanız, bu durum onun motivasyonunu ciddi olarak düşürür ve sonunda depresyona girmesine bile neden olabilir. Sandığınızın aksine, başkalarıyla kıyaslamak çocuğunuzun azimli olmasını sağlamaz. Bilakis, okula ilgi duymamasına ve başarısızlıklarından ders çıkarmamasına neden olur.

Doğru Bir Çalışma Programı için Kuralları Belirleyin
Çocuğunuzla aranızda her zaman ılımlı ve hoşgörüye dayalı bir ilişki olmalıdır. Fakat bu onun kurallardan muaf olacağı anlamına gelmemeli. Özellikle sıra ev ödevlerine ve çalışmaya geldiğinde, uyması gereken kuralları en başından belirlemeli, yol gösterici olmalısınız.  Çalışmaya, oyuna ve diğer ders dışı aktivitelere yeteri kadar zaman ayırmasını sağlayacak bir zaman çizelgesi oluşturun. Belli bir sürede ev ödevlerinin tamaamlanması gibi küçük çaplı hedefler belirleyin ve gerekirse vardığı hedefler için onu ödüllendirin. Çocuğunuz zaman çizelgesine uymak konusunda başarılı oluyor ve hedeflerine ulaşabiliyorsa, bu başarı ona, ileride herhangi bir görevi yerine getirmesinde bir tür disiplin kazandıracaktır.

Aile-Öğretmen İletişimi
Bir öğretmen size, çocuğun tam olarak hangi alanlarda mükemmel, hangilerinde ilerlemeye ihtiyacı olduğunu söyleyebilir. Eğitim metodları zaman içinde sürekli değişime uğradığından, pek çok aile okula neler olup bittiğini anlayamamakta ve dolayısıyla çocuğuna, yerine getirmesi gereken sorumluluklarında destek verememektedir. Bu sorun aile ve öğretmenler arasındaki iletişim yoluyla çözülebilir. Okullarda veli toplantıları aracılığıyla öğretmen-veli iletişimi sağlanmaya çalışılsa da, genel şeylerin tartışıldığı bu toplantılarda çocukların tek tek ele alınması pek mümkün olamamaktadır. Bu nedenle, eğer mümkünse çocuğunuzun öğretmenleriyle diğer zamanlarda da bir araya gelip iletişim kurmaya gayret etmelisiniz.

Bunlar, çocuğunuzun gelişimi için neler yapabileceğinize dair en iyi yöntemlerden sadece birkaç tanesi. Çocuğunuzun yapısına ve yaşına uygun eğitim ve öğretim biçimlerini bu ilkeler doğrultusunda belirleyin ve sabırlı olun. Onun bu kritik  dönemlerinde destek vermeniz, geleceğini aydınlatma yolunda önemli bir adımdır.

 


ARKADAŞLARIN DA GÖRSÜN...

0