0

Kadınların erkekler hakkında anlamadığı şey ne?

Erkekler, kadınların hiçbir şekilde anlamadığı milyonlarca şey yapmaktadır.

Saatler boyu bilgisayarlarının karşısında oturmaları ya da uzaktan kumandayı bir an için bile olsa ellerinden bırakmamaları gibi tuhaf alışkanlıklarıyla, erkekler kadınları çileden çıkarmaktadır. Peki ama bunun nedeni nedir?

Neden erkekler bize ne yapmamızı ve nasıl yapmamızı söylüyor?

İlkel erkeğin esas görevi ava çıkmak ve yiyecek bulmaktı. İnsanlığın sürmesi, erkeğin hedefi vurabilmesine bağlıydı. Bu dönemde erkek, kendi yeterliliği ve çözüm bulma yeteneği üzerinde şekillenen gücünün değerini anladı ve kendisini bu özelliğine göre yeniden değerledi.

Bu esnada kadın beyni ise, çocuklar ve ailenin diğer fertleriyle iletişim ve duygusal bağlantı kurmak yönünde gelişti.

Evrim sürecinde erkekler, hiçkimseyle konu üzerine tartışma ihtiyacı duymaksızın, problemleri çözmeyi öğrendi. Diğer taraftan kadınlar ise, her zaman söz konusu olan meseleler üzerine konuşmayı ve tartışmayı tercih etti – her zaman, bir başka insana şüphe ve düşüncelerini açmayı ve bunlar üzerine konuşmayı istediler.

Bu nedenle, bir kadın bir erkekle konuştuğunda, kadın yalnızca duygularını bir başkasıyla paylaşmayı isterken, erkek, kadının kendisinden sorununu çözmesi için yardım istediğini düşündü. Bu yolla erkek kadına duyduğu sevgiyi ifade ettiğini düşünürken, kadın ise erkeğin bu davranışının, kendisini asla gerçekten dinlemeyeceğinin bir kanıtı olarak gördü.

Erkek neden bir türlü uzaktan kumandayı elinden bırakmaz?

Bir avcı mağarasına döndüğünde, yalnızca oturur ve yaktığı ateşi seyrederdi. Günümüz erkeğinin de yaptığı tam olarak budur – düşüncelerini kimseyle paylaşmak istemez ve televizyonda başkalarının hayatlarını seyrederken bu düşünceleri unutur.

Erkeklerin kadınlara kıyasla altı kat daha fazla haber seyretmesi tesadüfi bir durum değildir. Ellerine uzaktan kumandayı alıp koltuklarına kurulduklarında, dertleri dünyada ne olup bittiğini öğrenmekten ziyade, kafalarını kurcalayan sorunları unutmak istemeleridir.

Neden bir kez olsun doğru yolu sormazlar?

Erkeklerin hiçbir şartta kaybolduklarını kabul ederek doğru yolu sormamalarını eski bir şaka güzel bir biçimde ortaya koymaktadır: “Dört milyon spermin yola çıkmasına rağmen, bunlardan yalnızca birinin yumurtayı dölleyebilmesinin nedeni nedir? Çünkü hiçbiri doğru yolu sormak istemez.”

Aslına bakacak olursanız, bu durum da ilkel çağlardaki avcıların davranışlarına bağlıdır. Bir avcı nerede olduğunu bilmediğini, bir diğer deyişle kaybolduğunu kabul ettiğinde, kendisini, cinsiyeti nedeniyle doğuştan gelmesi gereken bir özelliği konusundaki yetersizliğini itiraf etmiş sayar: yön duygusunu.

Neden alışverişten hoşlanmazlar?

Bir erkek kısa bir süre zarfında, iki takım elbise, birçok gömlek ve pantolon, ayakkabı ve palto alabilir. Kadın ise tek parça bir şey bile almadan önce birkaç gün boyunca her şeyi incelemek ister. Zamanında hızlı ve etkili bir avcı olan ilkel erkek, evrimle birlikte günümüzün süper hızlı alışverişçisine dönüşmüştür.

Kadınlar da, erkekler gibi, ilkel dünyanın kadın davranışlarını taşımaktadır. İlkel kadın etrafındaki dünyaya besleyici bir şeyler bulabilmek amacıyla bakarken, günümüz kadını ise güzel bir şey bulabilmek umuduyla araştırmasını sürdürür.

Neden sorumluluktan kaçıyorlar?

Bir erkek, taraftarı olduğu futbol takımına aşırı bir tutku gösterirken, bu duyguların yarısını bile sevdiği kadına yöneltmez. Duygusal açıdan, bir kadına kıyasla, bir futbol takımına bağlanmak onun için çok daha kolaydır. Tarih boyunca erkek, türünü sürdürme güdüsüyle, çok eşli bir hayata yakın olmuştur. Erkeğin birçok kadınla birleşmek istemesi bu açıdan mantıklıdır.

Bir erkek bu gerçeği sadakatsizliğinin bir mazereti olarak kullanmaya kalkarsa, ona insanı diğer canlı türlerinden ayıran en önemli farkın, neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda bilinçli kararlar vermesini sağlayacak şekilde gelişmiş bir beyne sahip olması olduğunu anlatın.

Her zaman haklı olma ihtiyacı nereden geliyor?

Günümüze dek, erkek çocuklara her zaman güçlü olmaları ve kesinlikle zayıflıklarını yansıtmamaları öğretilmiştir. Kahramanları hemen her zaman, kendi problemlerini çözmeye muktedir yalnız adamlardır. Erkek çocuklar, problemlerini kendi başlarına çözemeyecek olurlarsa, hayatta bir kaybeden olacaklarına inanarak büyür.

Bir adamın hata yaptığını kabul etmesi, kendi benliğine ihanet anlamı taşımaktadır. İşte bu nedenden dolayı, hatalı olduklarını kabul etmeleri çok zordur.

Erkekler neden oyuncaklara çekilir?

Erkeklerin beyninde oryantasyon becerisi kadınlara oranla daha yüksek düzeydedir. Sürat, açı ya da mesafeleri hesaplama becerileri açık bir şekilde daha gelişmiştir. Erkekler “kendin yap” türünden işlere çekilirler; uçak modelleriyle uğraşmayı, maket gemiler yapmayı ve talimatlarla ilerleyen diğer işleri bu kadar sevmelerinin nedeni budur.

Erkek çocuklarla olgun erkekler arasındaki fark, oyuncaklarının fiyatıdır. Bir kadına işkence olarak görünebilecek bir şey erkek için keyifli bir hobidir. Erkek çocuklar oyuncak dükkanlarına, erkekler ise model ve yedek parça marketlerine gitmekten hoşlanır. Dünyadaki patentlerin %99’unun erkeklerin elinde olması tesadüf değildir.

Neden bir türlü anlayamıyoruz?

Erkekler, kadınların asla konunun özüne inmediklerini, bunun yerine tüm zamanlarını konunun etrafında dönerek harcadıklarını ve tam olarak ne istediklerini asla söylemediklerini düşünür. Bu nedenden dolayı erkekler her zaman kadınlardan gelen mesajları “tercüme etmek” zorundadır.

Kadın beyni doğrudan yüzleşmeyi engellemek için dolaylı iletişim kurmaya programlanmıştır. Bu yüzden iki kadın konuşurken, aynı dili ve hareketleri kullandıkları için, aralarında bir iletişim problemi yaşanmaz.

Ancak konuşan bir kadın ve erkekse, kurdukları iletişim kafa karıştırıcı olabilir; çoğu zaman konuşmalarının amacının ne olduğu konusunda bile kararsız durumdadırlar.


ARKADAŞLARIN DA GÖRSÜN...

0