0

Daha çok seven, daha çok acı çeken, kim?

Her zaman erkeklerle kadınların farklı gezegenlerden geldiği söylenmiş; bütün farklılıkların, yanlış anlamaların ve çekişmelerin nedeninin bu olduğu öne sürülmüştür. Bu farklılık ve çekişmelerin önüne geçilmesi için, iki tarafın da birbirini tam olarak anlaması gerekmektedir.

Erkeklerle kadınları ilişkilerde zıt noktalarda bırakan farklılıkları anlamak için makalemizi okuyun ve daha çok seven, daha çok acı çeken, daha çok veren ve yakınlığa daha çok ihtiyacı olanın erkekler mi yoksa kadınlar mı olduğuna kendiniz karar verin.

Bugüne dek erkeklerle kadınlar arasındaki farklılıklara odaklanan birçok bilimsel çalışma yapılmıştır ve ortaya konan belirgin farklılıklar şunlardır.

Kim daha çok seviyor?

Kadınlar eşlerini, eşlerinin kendilerini sevdiği kadar seviyorlar ancak aynı zamanda kadınlar, eşlerine karşı daha fazla saygı besliyor.

Kim daha çok ve daha şiddetli aşık oluyor?

Erkeklerle kadınların ilk görüşte aşık olma oranı neredeyse eşittir (kadınların %53’ü, erkeklerin ise %63’ü ilk görüşte aşka inanmaktadır). Kadınlar erkeklere göre daha sık aşık olmakta ve yapıları itibariyle, taşıdıkları şiddetli duygulardan daha çok konuşmaktadırlar. Erkeklere göre evliliğe daha hazırdırlar ve eşleri, kendilerinin gösterdiği sevgiyi göstermese bile, aşklarının her şeye değdiğine inanmaya ve eşlerini idealize etmeye meyillidirler.

Bir ilişkinin başlangıcında, erkekler kadınlara göre daha hızlı aşık olur (erkeklerin neredeyse %25’i dördüncü randevunun ardından aşık olurken, bu oran kadınlarda %15’e düşmektedir). Kadınların %50’den daha fazlası, gerçekten aşık olduklarını kabul edene dek yaklaşık 20 randevu geçmesini beklemektedir.

Kim daha çok acı çekiyor?

Yapılan bazı araştırmalar, biten bir ilişkinin ardından erkeklerin kadınlara göre daha çok acı çektiğini göstermektedir. Biten bir ilişkinin sonrasında erkeklerde intihar oranı, kadınlara göre üç kat fazladır. Bununla birlikte, söz konusu acı olduğunda insanların büyük farklılıklar gösterdiği bilinen bir gerçektir ve bu açıdan cinsiyetler arasındaki farklar çok önemli değildir.

Kim daha çok sorumluluk sahibi?

Bir ilişkide kimin daha çok sorumluluk aldığı söz konusu olduğunda, çoğu insanın (hatta erkeklerin birçoğunun da) cevabı kadınlar olacaktır. Ancak yapılan araştırmalar bunu desteklemiyor. Bu genel varsayımın nedeni, erkeklerle kadınların yetiştirilişleri arasındaki farklılıklardır. 

Eşinin duyguları ve ilişkinin korunması genellikle kadına düşen bir görev olarak düşünülmektedir ve bir kadın evlenip çocuk sahibi olduğunda, çocuklar esas olarak onun sorumluluğundadır. Diğer taraftan, erkekler eşlerinin güvenliğinden sorumlu olurlar. Ve evlendiklerinde, evi mali açıdan ayakta tutmak onların görevidir.

Günümüzde cinsiyetlere biçilen bu basmakalıp roller değişmeye başlamış olsa da, aşk ve aşkla ilintili beklentilerde halen ağırlıklarını korudukları söylenebilir. Bu nedenle de, kadınların ilişkide daha sorumluluk alan taraf olduğuna yönelik genel bir yargı oluşmuştur.

Kim daha çok yakınlığa ihtiyaç duyuyor?

Kadınlar, kendileri, duyguları ve dolayısıyla da ilişkileri hakkında erkeklere göre çok daha fazla konuşurlar. Hatta ilişkilerini bu şekilde kurdukları da söylenebilir. Diğer taraftan, erkekler yakınlık ihtiyaçlarının büyük kısmını fiziksel birliktelikle tatmin ettiklerinden, bu konuda çok fazla konuşmaya meyilli değillerdir. Her halükarda, yakınlık korkusu denilen fenomen erkeklerle kadınlarda eşit oranlarda ortaya konmaktadır. Erkekler de kadınlar da, duygularını açtıkları durumda eşleri tarafından reddedildikleri durumlarda kalmışlardır.

Kadınlarla erkekler neleri önemli buluyor?

Erkekler, eylemlerin (bulaşıkları yıkamak ya da çocukları okula götürmek gibi), duygularını ifade etmekten (eşlerini öpmekten) çok daha önemli olduğunu düşünmektedir. Kadınlar ise tam tersini düşünür. Bir erkek aşkını, sevdiği kadın için bir şeyler yaparak gösterir. Kadınlar ise bunun değerini bilseler de, erkeklerin duygularının bu eylemlerin arkasında saklı olduğunu düşünmezler.

Birkaç ilginç nokta daha…

  • Kadınlar, yakınlığı eşleriyle konuşabilmek, duygularını paylaşabilmek olarak değerlendirirken, erkekler içinse yakınlık eşleriyle birlikte bir şeyler yapmaktır. Erkeklerin, tek istedikleri konuşmak olduğu için kadınlardan yakınma nedeni de budur.
  • Kadınlar diğer insanlarla (özellikle de aileleriyle) ilişkilerine büyük önem verir.
  • Kadınlar, erkeklerin sadakatini ve aileyi mali açıdan ayakta tutabilmesini çok önemli bulurken, erkekler için önemli olan eşlerinin seksiliği, aile işlerini halledebilme yetenekleri ve ortak sahip oldukları noktalardır.
  • Kadınlar kişisel ilişkileri ve farklı gündelik sorunlar üzerine yakınmaya meyilliyken, erkekler her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu düşünür, pek fazla yakınmazlar.
  • Kadınlar yanlış anlamaları düzeltmek isterken, erkekler bu türden konuları gözardı etmeye meyillidir.


ARKADAŞLARIN DA GÖRSÜN...

0