0

Estetik, duyusal bilginin bilimidir; konusu da duyusal yetkinlik olarak tanımlanmaktadır. Gerçekleştirmek istediği, güzel üstünde düşünme sanatı olan estetik kavramı güzel olanı aramak,duyumsamak şeklinde açıklanmaktadır.

Estetik değerleri, güzellik değerlerinin birleşimi ile bütünleşmiştir.

Güzellik, bir varlık ya da bir nesnenin kendisini gören kişide hoş deneyimler yaşatması olarak belirtilmekte ve doğal nitelikte olmayıp, estetik bakış açısıyla sonradan eklenebilecek bir kavram özelliği olarak anılmaktadır.

Örneğin; güzel olarak nitelendirebileceğiniz bir sanat eseri olarak bir heykel, bir resim, beğenilen bir şarkı olabileceği gibi, insan da olabilir. Daha da güzel kılabilmek için, bakış açımızı katarak estetik bir görünüş sağlayabilir, daha da güzel kılabiliriz.  Bu yüzden estetik ve güzelliği aslında bir bütün olarak ele alabileceğimizi değinebiliriz.

Bir diğer konu ise; geçmişten günümüze kadar süre gelen güzellik ve çekicilik kavramları arasında ki ilişki. Yapılan çalışmalarda güzelliğin dönemden döneme değiştiği, çekiciliğin ise insandan insana değiştiği gözlenlenilmiştir. Her birşeyin güzel olmasını sağlayan, diğerlerinden farklı kılan doğal bir çekiciliğin olduğu belirtilmektedir.

Bu bakımdan bakmak gerekirse güzelliğin tam anlamıyla oluşmasında çekiciliğin yakından bir etkileşimi bulunmakta , bütün olarak algılanmaktadır.

Kısacası;

Estetik, güzellik ve çekicilik ayrılmaz üçlü olarak kabul edilebilir. Her biri farklı bir anlam ifade etsede, bir dokunuşları bütünsel bir bakış açısının oluşmasına neden olmakta ve aralarında ‘’ilişki’’ olduğunu kanıtlamaktadır.


ARKADAŞLARIN DA GÖRSÜN...

0