0
Binlerce yıllık geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan İstanbul, güzel olduğu kadar da gizemli bir şehir. Dilden dile anlatılan ve günümüze kadar ulaşan tılsımlarla ilgili efsaneleri İstanbul’un gizli yüzünü merak edenler için listeledik.

1. Arkadius Sütunu

Cerrahpaşa Avratpazarı olarak bilinen yerde, bin parça beyaz mermerden yapılmış, minare formunda içi boş ve merdivenli, tepesinde peri yüzlü bir heykel olan bir sütun varmış. Bu heykel yılda bir defa feryat ettiğinde yeryüzündeki bütün kuşlar toplanıp o heykelin etrafında dönmeye başlarmış. Binlerce kuştan yere düşenler olur ve halk bunları toplayıp yermiş.

2. Çemberlitaş

Tavukpazarı’nda bulunan ve kırmızı renkli som mermerden yapılmış olan sütun. Bu sütunun hanedanı türlü kötülüklerden ve hastalıklardan koruduğuna inanılırmış. II. Mustafa zamanında yangından doğan hasarların etkisini önlemek amacıyla taşlar demir çemberlerle bağlanmış.

3. Kıztaşı

Fatih Saraçhane’de Büyük Pozantin’in kızının mezarı üzerine dikilmiş. Sütunu diktiren Büyük Pozantin’in amacı kızını karıncalardan ve yılanlardan korumakmış.

4. Sinekli Sütun

Bugünkü Kocamustafapaşa’da zamanında bulunmuş olan sütunda vızıldayan sinek tasviri varmış. Bu sayede şehre sivrisinek girmediğine inanılırmış.

5. Leylekli Sütun

Kocamustafapaşa’daki sütunlardan biriymiş. Bu sütundaki leylek yılda 2 kez çığlık atarmış. Bu leyleğin birinci çığlığında şehir leylekle dolar, ikinci çığlıkta ise şehirdeki bütün leylekler kaybolurmuş.

6. Horozlu Sütun

Yine Kocamustafapaşa’daki altı mermerden biri olan bu sütunda tasviri olan horoz 24 saatte bir öter ve şehirdeki diğer horozların da ötmesini sağlarmış.

7. Kurtlu Sütun

Altı mermerden bir diğeri olan ve üzerinde kurt tasviri olan sütun sayesinde şehirde koyun sürüleri çobansız gezer, akşamları ağıllarına eksiksiz olarak dönerlermiş.

8. Genç Çift Sütunu

Tunçtan yapılmış bir erkek ve kadının kucaklaşmış heykelini kavga eden eşlerden biri gelip kucakladığında çift hemen barışırmış.

9. Yaşlı Çift Sütunu

Hekim Calinus’un yaptırdığı rivayet edilen bu yaşlı çift heykelini çiftlerden biri gelip kucaklarsa bu çift hemen boşanırmış.

10. Veba Sütunu

Bayezid Hamamı’nın altında bulunan 4 köşeli sütun sayesinde İstanbul’a veba girmediğine inanılırmış. Sultan II. Bayezid bu sütunun yıktırıp yerine hamam yaptırınca bir oğlu vebadan ölmüş ve İstanbul’da veba salgını başlamış.

11. İfrit Heykeli

Edirnekapı ve Eğrikapı arasında bulunan Tekfur Sarayı’nda tunçtan bir İfrit heykeli bulunurmuş. Bu heykel yılda 1 kereye mahsus etrafına ateş saçar, bu ateşin bir kıvılcımından alabilenin çok sağlıklı ve genç olacağına inanılırmış.

12. Koncoloz Mağarası

Zeyrek’teki mağara Hz. Yahya Kilisesi bitişiğindedir. Her sene havalar ayaz olunca zemheri geceleri Koncoloz adı verilen cadılar buradan çıkarak arabalarla dolaşırmış.

13. Dört Melek Sütunu

Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil tasvirleri bulunan anıt 4 sütunlu bir anıttır ve her sütun bir tılsımdır. Anıttaki Cebrail heykeli kanat çırparsa Doğu’da bereket, İsrafil heykeli kanat çırparsa aksine Batı’da kıtlık olacağına inanılırmış. Mikail heykeli kanat çırparsa kuzeyde bir isyancı çıkacağı, Azrail heykeli kanat çırpınca da dünyada veba salgını başlayacağı düşünülürmüş.

14. Örme Sütun

300 bin taştan yapılmış olan sütuna Milyobar da deniliyor. Bu sütun tepesindeki çok güçlü mıknatıs sayesinde İstanbul’u depremlerden korurmuş.

15. Burmalı Sütun

Bu siyah renkli sütun Sultanahmet Meydanı’nda bulunur. 8 metre yüksekliğinde ve 29 burmalı olarak yapılmıştır. Birbirine dolanmış üç yılanın tasvir edildiği sütunun şehri çıyanlardan, haşerelerden ve akreplerden koruduğuna inanılırmış. Rivayete göre Osmanlı döneminde bir yeniçerinin kılıcıyla yılan başını koparınca İstanbul’u akrepler, yılanlar sarmış.


ARKADAŞLARIN DA GÖRSÜN...

0
hayriye