1

İslam dinine özgü bayramlardan birisi de Kurban bayramıdır. Kurban bayramında da Ramazan bayramında olduğu gibi büyükler ziyaret edilerek hal hatırları sorulur, elleri öpülür, misafir ağırlanır, şeker dağıtılır, çocuklar evleri gezerek şeker toplar. Ek olarak kurban bayramında, Müslümanlar İslam’ın şartlarından olan hac görevlerini de Mekke’de eda etmektedir.

 Kurban Bayramı Nasıl Hesaplanır?

Kurban bayramına anlamını veren unsur kurban kesmedir. Kurban bayramında, gerekli şartları taşıyan Müslümanlar, Allah’ın rızasına erişmek, Allah’a şükürlerini belirtmek ve toplumsal yardımlaşmayı arttırmak adına dana, koyun, keçi deve gibi çeşitli kriterlere sahip bir hayvanı kurban olarak kesmektedir. Hicri takvime göre hesaplanan ve Zilhicce ayının 10. günü ve devamındaki üç gün olarak toplamda dört gün boyunca kurban bayramı olarak adlandırılır. Müslümanlar genellikle kurban kesimlerini kurban bayramının ilk günlerinde yapmaktadır.

Kurban kesimi; Müslümanlar açısında önemli bir ibadet olup hangi hayvanın kurban olarak kesilebileceği, kesilebilecek hayvanın hangi şartlara sahip olması gerektiği, kesilebilecek hayvanın yaşının kaç olması gerektiği gibi konular ayrıntılı olarak kurallara bağlanmıştır. Söz konusu hususlara dikkat edilmeden kurban seçilmesi durumunda kurban kesme, tüm noktaları bakımından sağlıklı şekilde yapılmamış olmaktadır.

Hangi Hayvanlar Kurban Olarak Kesilebilir?

Kurbanlık olarak kesilebilecek hayvanlar dana, tosun, düve gibi büyükbaş sığırlar; keçi, koyun, toklu gibi küçükbaş hayvanlar; manda ve deveden oluşmaktadır. Söz konusu hayvanların dışındaki hayvanların kurban kesme ibadetini yerine getirmek üzere kesilmesi mümkün değildir. Örneğin tavuklar, kurbanlık olarak kesilemez. Kurbanlık olarak kesilebilecek hayvanlar dört ayaklıdır.

Kurban kesme ibadetini yerine getirmek üzere kurbanlık olarak kesilebilecek hayvanın türünün yanında, kesilmesi uygun olan hayvanın türünün de farklı şartları taşıması gerekmektedir. Kurbanlık olarak seçilen hayvanın süt dişlerini değiştirmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu da belirli bir zaman dilimini ifade ettiği için, kurbanlık olarak seçilebilecek hayvanın belli bir yaşa gelmiş olması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen kurbanlık olarak kesilebilecek hayvanlar arasında süt dişlerinin değiştirilmesi için gereken zaman ve yaş da farklılık gösterdiğinden, söz konusu hayvanın yaşına dikkat edilerek kurbanlık seçimi yapılması gerekir. Kurbanlık olarak seçilebilecek büyükbaş dana, tosun, düve gibi sığır ve manda çeşitlerinin 2 yaşına; develerin 5 yaşına; küçükbaş olan koyun, keçi, ve toklu gibi hayvanların ise 1 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.  Ayrıca, küçükbaş koyunlara özgü olarak kurbanlık seçilecek hayvan 6 aylık olmasına rağmen 1 yaşını doldurmuş gibi heybetli ve besili ise kurbanlık olarak seçilip kesilebilmektedir. Bu istisna yalnızda koyunlara özgülenmiştir, diğer kurbanlık türlerinden deve, inek ve manda gibi hayvanlara kıyas yapılarak uygulanamaz. Söz konusu hayvanların belirtilen yaşlarını doldurmaları gerekmektedir.

Kurban Nasıl Hesaplanır

Kurban Seçerken Nerelere Dikkat Etmek Gerekir?

Kurbanlık olarak seçilecek olan hayvanın sağlıklı ve besinin kesilmeye yetecek kadar yerinde olması gerekmektedir. Hayvanın sağlıklı ve herhangi bir çalıntı mal olmadığını belirtmek üzere yetkili makamlarca konulmuş kulak küpelerine, veteriner sağlık raporlarına, hayvanın pasaportuna ve kimliğine dikkat etmekte yarar vardır.

Kurban seçerken özen gösterilmesi gereken diğer hususlar, hayvanın gebe olmadığından emin olunması, çevreye karşı donuk ve duyarsız bakışlı hasta tipli hayvanların sağlığı konusunda emin olunması, hayvanın çok zayıf olmaması, vücudunun farklı yerlerinde şişliklerin bulunmaması, salya burun ve gözünde akıntı olmaması gibi hususlar önem arz etmektedir.

Kurbanlık olarak seçilecek hayvanın tüm organları tam olması gerekmektedir. Hayvanın bir gözünün veya iki gözünün birden kör olması, boynuzlardan birisinin veya ikisinin birden kökünden kırılmış olması, kuyruğunun kulaklarının memelerinin yarısı kesik olması, dişlerinin tamamının veya çoğunluğunun dökük olması, söz konusu hayvanın kurban kesmek üzere seçilmesine engel teşkil etmektedir. Kurbanlık olarak kesilecek hayvanın, kesileceği yere gidemeyecek kadar topal olması durumunda da kurbanlığın kurban kesme ibadeti için kesilmesi doğru değildir.


ARKADAŞLARIN DA GÖRSÜN...

1