0

Lascaux Mağarası (Fransızca: Grotte de Lascaux), Fransa’nın güneybatısında bulunan Dordogne’nin Montignac köyü yakınlarında yer alan mağara kompleksidir. Bordeaux, Limoges ve Toulouse şehirlerine ortalama iki saat uzaklıkta olan Vezere Vadisi’ndedir. Lascaux Mağarası, 1979’da UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmiştir.

Lascaux Mağarası Neden Önemli?

Bu mağarada 17.000 yıl öncesine tarihlenen mağara duvar resimleri bulunmaktadır. Yaklaşık 250 metre uzunluğundaki mağarada 600’den fazla duvar resmi iç duvarları ve tavanları süslemektedir. Resimler uzmanlar tarafından incelenip Paleolitik olarak tanımlanmıştır. Mağara 1948’te ziyarete açılmış, ancak 1955 yılına gelindiğinde günde 1200’ü geçen ziyaretçi sayısı sebebiyle resimlerin zarar gördüğü tespit edilmiştir. İnsanların ağzından çıkan karbondioksit gazının resimlerde bozulmalara sebebiyet vermesi ve koruyucu önlemlerin de işe yaramadığı görülünce 1963 yılında mağara halka kapatılmıştır. Bu dünya mirasını insanların görmesi için 1970 yılında mağaranın birebir kopyası yapımına başlanmış, 1983 yılında Lascaux II bitirilebilmiştir.

Lascaux Mağarası nasıl bulundu?

12 Eylül 1940 tarihinde Marcel Ravidat, Georges Agnel, Jacques Marsal ve Simon Coencas isimli bir grup genç Lascaux tepesinde bir tilki deliği bulmuştur. 15 metrelik bir bir bacadan mağaraya giren Ravidat ve arkadaşları içeride duvardaki resimleri görmüştür. Yetkililer ve uzmanlara haber verilmesiyle mağarada duvar resimleriyle süslü bir dizi oda olduğu anlaşılmıştır.

Mağara Resimlerinin İlginç Özellikleri

1. Mağaradaki resimlerde perspektifin ustaca kullanıldığı görülmüştür. Yüksek yerlere yapılan çizimler aşağıdan bakanların da görebileceği şekildedir.
2. Hayvanların ya anahatlarıyla da siluet olarak çizildiği görülmüştür.
3. Mağarada çizilen tek insan Ölü Adam Kuyusu’ndaki figürdür. Bu figürde dikkat çeken insanın hayvanlara göre çok daha kaba bir şekilde çizilmesidir.
4. En büyüleyici resimler “Boğaların Büyük Salonu” denilen odadadır. Bu resimlerde bir bizon sürüsünün yakalanma sahnesi resmedilmiştir.
5. Tasvirlerde nokta, doğrusal desen gibi sembolik anlamlarda şekiller de vardır.
6. Resimlerin neden yapıldığı ile ilgili çok sayıda teori vardır. En basiti o dönemde yaşayan birinin diğerlerine yaşadığı bir durumu aktarmak için yaptığıdır. Resimlerin büyüyle ilgili yapıldığı ise diğer bir görüştür. Bu büyüye göre insanlar hayvanları resmederek onları kontrol edebileceklerini ya da kıtlıkta hayvanların sayılarını arttırabileceklerini düşünüyorlardı.
7. Tarih öncesi mağaraların çoğunda gravür ve desen varken, bu mağarada gerçek anlamda resim bulunmaktadır.
8. Renklerin demir, manganez gibi metal oksitlerinden, kırmızı rengin hematite minerali, sarı rengin de goethite mineralinden elde edildiği belirlenmiştir. Siyah renk için de manganez oksit kullanılmıştır.


ARKADAŞLARIN DA GÖRSÜN...

0
hayriye