0
Malpraktis Davası Nedir?
Malpraktis Davası Nedir?

Malpraktis Davası Nedir?

Hekim tarafından meydana gelmiş bir hatalı davranış ya da görevini yerine getirmeme ihlal etme gibi durumlarda yaralanmaya ya da zarara neden olan duruma ‘’ Malpraktis ‘’ denir. Ve bu durum sonucunda hasta tazminat davası açma hakkına sahip olur.

Sağlık personelinin soruşturulması ve Malpraktis davalarından ortaya çıkan tazminatların ödenmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete de yayımlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada; Hekimlerimizin dünyada benzeri olmayan bir güvence ile koruma altına alındığını söylemiştir.

Malpraktis kelimesi günlük hayatta pek duymadığımız bir terim olarak göze çarpmaktadır. Anlamı ise şu şekildedir;

Malpraktis Nedir?

Tıbbi Malpraktis, en basit anlamıyla doktor ve hastane tarafından yapılan hataların bütününü kapsayan bir terimdir.

Genel kapsamlı anlamıyla  tıbbi olarak uygulanan hataların doktor, tıp merkezi, poliklinik ya da hastane gibi sağlık kuruluşlarında ortaya çıkan bilgi eksikliği, deneyimsizlik veya hastaya karşı olan ilgisizlik durumlardan ortaya çıkmış ve hastanın zarar görmesiyle sonuçlanmış olaylar olarak belirtebiliriz.

Türk Tabipler Birliği tarafından Hekimlik Meslek Etiği kurallarının içeriğinde yer alan bu durum açıkça böyle tanımlanmıştır:

“Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi “hekimliğin kötü uygulaması”

Malpraktis Davaları Ve Ortaya Çıkan Sonuçlar

Hastaların hastane ya da diğer sağlık kuruluşlarında bulunduğu andan itibaren hastalığın teşhisi, tedavisi ve hastanın bakım aşamalarında ortaya çıkan tıbbi standartlara uymayan durumlardan kaynaklanan sorunlardır.

Malpraktis davalarına görevli olarak atanan mahkemeler ‘’tüketici mahkemesi’’ olarak belirtilmiştir.

  • Bağımsız kendi kliniklerinde çalışan doktorların ortaya çıkardığı Tıbbi sorunlarla ilgilenen ve tazminat davalarına bakan mahkeme tüketici mahkemesinde görülmektedir.
  • Kamu hastaneleri ve ya sağlık kuruşlarına açılan davalar içeriğinde maddi ya manevi tazminat davalarına bakmakla görevli olan mahkemeler ise ‘’idare mahkemesi’’nde gerçekleşir.
  • İdare mahkemeleri Devlet ve vakıf üniversitesi hastanelerinde meydana gelen Tıbbi Malpraktislere bakmaktadır.
  • İdare mahkemesinin bir diğer baktığı kuruluş davaları ise Aile sağlığı merkezleri ya da bu düzeyde olan diğer kamu sağlık kuruşlarıdır.
  • Malpraktis davaları olumlu ya da olumsuz şekilde sonuçlanması tamamen bağımsız şekilde olmaktadır. Bu davaların sonunda herhangi maddi bir kazanç sağlanmayabilir.

ARKADAŞLARIN DA GÖRSÜN...

0