0

NLP ile kişisel gelişim

NLP, yani Neuro-Linguistic Programming, algılarımızın nasıl şekillendiğini anlamaya çalışan ve belirli terapötik süreçlerle, çevremize ve kendimize olan bakış açımızı yeniden oluşturacak algı değişikliklerini destekleyen bir yaklaşımdır. Bu doğrultuda NLP, algıyı şekillendirmek üzere, vücudumuz ve düşüncelerimiz arasındaki dil üzerinde yoğunlaşır ve kişisel yaklaşımlarımızı değiştirmeyi veya yeniden şekillendirmeyi amaçlayan formülllerden oluşur.

İnsanlar çeşitli nedenlerle NLP yaklaşımına başvurabilirler.

NLP;

  • sosyal fobisi olanlara
  • özgüven eksiliği yaşayanlara
  • toplum önünde konuşamayanlara
  • ve hatta cinsel hayatında rahat davranamayanlara yardım etmek için kullanılmaktadır.

Ayrıca;

  • kişisel gelişim sürecinizi destekler
  • imkansız gibi gözüken amaçlarınıza ulaşmanızı sağlar
  • olumsuz düşünce ve davranışlarınızı uzaklaştırır
  • daha pozitif kararlar veren verimli bir birey olmanıza yardımcı olur.

NLP yaklaşımı algı değişikliğini hayata geçirmek için, derin gevşeme, düzenli nefes alma, olumlama, sakinleştirici sözsüz ipuçları, görsel, işitsel veya duyusal diğer uyarıcılar kullananan bir hipnoz türüdür.

Hipnoz yıllardan beri psikiyatrik vakaların tedavi sürecinde diğer terapötik yöntemlerle birlikte kullanılagelmiştir. Ayrıca toplum içinde, halkın kullanımına yönelik kitap ve videolar gibi materyaller yoluyla kendine has bir popülerlik yaratmıştır. Gevşeme, meditasyon, düzenli nefes alma  ve olumlu düşünme ile ilgili bu kitapların çoğu stresle mücadelenizde size yol gösterebilecek bilgilerle dolu kullanışlı kaynaklardır.

Maalesef bazı durumlarda ise şov amaçlı gösterilerde bir komedi unsuru olarak kullanılabiliyor. Bunun görünüşte kötü bir yanı olmasa da insanların hipnoza karşı önyargılı veya olumsuz yaklaşmalarına ve hipnozun gerçekte ne amaçla kullanıldığı konusunda yanlış anlamalara sebebiyet vermesi muhtemeldir.

Sertifikalı bir NLP uzmanı tarafından uygulanan NLP psikiyatri çevrelerince de etkisi kabul edilen güvenli bir yöntemdir.Algılarımız, dış dünyadan ve diğer insanlardan gelen bilgilendirici mesajları nasıl alacağımız kontrol eder. Bu mesajlara nasıl yanıt vereceğimizi belirleyen de algılarımızdır. Gelen mesajların kapalı kalmaması için algılarımızı yeniden şekillendirerek dünyaya olan bakış açımızı netleştirmemiz mümkün hale gelir.

Bireysel algının yeniden inşasının geçerliliği olan medikal ve terapötik bir uygulama ve işlem olduğunu gösteren belirtiler mevcuttur. Araştırmalar algı ve davranış arasında doğrudan bir korelasyon bulunduğunu göstermektedir. Algı, aynı zamanda, konsantrasyon, karar alma ve hafıza gibi bilişsel süreçlerimizi de etkilemektedir. Kendimize ve dış dünyaya karşı oluşturduğumuz şimdiki algılarımız çocukluk sürecimizde şekillenmektedir. Aile , sosyal çevre ve deneyimler bu süreçte algıyı etkileyen faktörlerdir. Ayrıca çevremizdeki ve deneyimlerimizdeki, sözlü veya sözsüz dil etkileşimleri de algıyı şekillendiren unsurlardır.

Dış dünyadan ve deneyimlerimizden alınan mesajlarda bir anormallik bulunuyorsa algılarımız da anormal bir biçimde şekillenme tehditi altındadır. Algıların anormal şekillerde biçimlenmesine neden olabilecek pek çok şey vardır. Suistimal, pişmanlık, yalıtım, travmalar, sözlü veya sözsüz karışık mesajlar, konuşmayı, işitmeyi, görmeyi ve dokunmayı etkileyen bozukluklar, öğrenme yetersizlikleri ve kimyasal dengesizlikler bunlardan bazılarıdır. Algıdaki anomaliler ise saldırganlık, kendine zarar verme ve intihar eğilimleri, uyarıcılara beklenmeyen tepkiler verme, zayıf sosyal fonksiyonlar, kendini tehlikelere karşı koruma yetersizliği ve uygunsuz davranışlar gibi sonuçlar doğurmaktadır. NLP sayesinde tüm bu fiziksel ve duygusal bozukluklar kendi algı süreçlerinin işlenmesi ile yeniden geliştirilebilirler.

NLP, özet olarak, engellerin üstesinden gelmemize yardım etmeyi, yetersizlerimizi ve sosyal ve kişisel eksiklerimizi öğretmeyi amaçlayan bir tekniktir.

NLP sayesinde, biraz azim ve kararlılıkla tüm amaçlarınıza ulaşabilir; daha verimli bir birey haline gelebilirsiniz.

Aşağıdaki videoyu izleyerek, NLP’nin ne olduğunu, isterseniz bir de geliştiricisinden dinleyin.

 


ARKADAŞLARIN DA GÖRSÜN...

0