0

Okul öncesi eğitim; isteğe bağlı olarak zorunlu ilköğretim çağına gelmemiş 36–72 ay grubundaki çocukların eğitimini kapsıyor.

Okul öncesi eğitimin amacı; çocukların bedensel, zihinsel, duygusal gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını, onların ilköğretime hazırlanmasını sağlamaktır. Çocuğu uygun eğitim ve yaklaşımla çocuk psikolojisi üzerinde olumlu etkiyi sağlayabilmesi için idarecisi, personeli, beslenme ve gıda kalitesi çok önemlidir. Bu yüzden böyle bir ortamı sağlamak ve sunmak için titizlikle çalışılması gerekir.

Okul öncesi eğitimin temel özelliklerinden birisi oyun temelli olmasıdır. Yaratıcılığı geliştirmeyi amaç edinmiş olmalı ve çocuğun doğal öğrenme süreçlerine uygun bir şekilde yetiştirilmesi gerekir. Oyun temelli etkinliklerde edindikleri bilgileri, yaşama aktarabilmesi için bilinçli bir eğitim ortamı hazırlanması gerekir. Çünkü; çocuk kendini özgür ve yapılandırılmış bir ortamda bilgi edinirken bulursa, toplumsal rolleri dahi, günlük yaşam bilgilerini edinmekte zorluk çekmez.

Okul öncesi eğitime devam eden çocuklar, çevrede akranlarıyla geçirdikleri süreçlerin yanı sıra öğretmenleri ve okul personeli ile de iletişim içerisinde olarak birçok sınıftan, toplumsal tabaka ve sosyoekonomik çevreden insanlarla aynı ortamı paylamayı, farklılıklara saygı duymayı, yapıcı bir şekilde problem çözmeyi öğrenebilir.

Aynı zamanda okul öncesi eğitimde,  çocuk sınıf içerisi etkinliklerde sıra alma, saygı duyma, karşındakini dinleme, kendini özgün yollarla ifade etme gibi beceriler edinip kendilerine güven duyan birer birey olmayı öğrenerek, aile içerisinde de daha olumlu ebeveyn-çocuk ilişkileri sağlamasına sebep olacaktır. Her çocuğun gelecekte iyi birer birey olabilmesi için okul öncesi eğitime önem verilmesi gerektiğinin bilincine varılması gerekir.


ARKADAŞLARIN DA GÖRSÜN...

0