0

Osmanlı zamanında bir malın ferdi mülkiyetten çıkıp insanların faydasına sunulması için çok çeşitli vakıflar kurulmuştur. Meyve ağacı dikme, borcundan dolayı hapse düşenlere yardım etme, insanların sağlıklı nefes almalarını sağlama gibi amaçları olan Osmanlı vakıflarını sizler için derledik.

Leylek Vakfı

1189 yılında İzmir Ödemiş’te kurulan vakıf, İzmir Yeni Cami civarındaki leyleklerin beslenmesi için kurulmuştur. Senelik yüz kuruş ödenekle leylekler beslenmiştir.

Duvar ve Sokak Temizliği Vakfı

1470’de İstanbul’un fethinin 17. yılında kurulmuştur. Cami, medrese, han, hane gibi yerlerde duvarların temiz kalması, sokakların temizlenmesi için kurulmuştur.

Meyve Ağaçları Diken Vakıf

1483 yılında İstanbul kurulmuş olan vakıf, vakfa ait bahçe ve mezralara meyve ağaçları dikilmesini amaçlamıştır.

Köprüleri Sellerin Zararından Koruyan Vakıf

Amasya’da yapılan köprüyü ağaç ve taşlardan temizleyerek selin zararlarını önlemeyi amaçlayan vakıf 1496’da kurulmuştur.

At Vakfı

1574 yılında Sokullu Mehmet Paşa tarafından kurulmuştur. İstanbul, Rumeli ve Anadolu sınırları dahilinde hizmet veren vakfın amacı savaşa gidenlere iyi atlar verilmesini sağlamaktır.

Van Gölü Acil Yardım Gemisi Dolaştıran Vakıf

Vakıf tarafından 1588’de Van Gölü’nde trafiğin arttığı dönemlerde, gölde oluşabilecek arıza ve kaza gibi olaylarda insanlara yardım etmek amaçlı acil yardım gemisi yaptırılmıştır.

Herkese Meyve Vakfı

Hüseyin Nasrullah oğlu Mehmed Ağa bahçesinin ürünlerinden herkesin faydalanması için 1594’te bu vakfı kurmuştur. İznik’teki bağ ve bahçelerini bu sebeple vakfetmiştir.

Borcundan Dolayı Hapse Düşenlere Yardım Vakfı

Selim Ağa oğlu Hacı İbrahim Paşa’nın 1708’de İstanbul’da kurduğu vakıfta borcundan dolayı hapse düşenlere yardım için senede bin akçe verilmiştir.

Nefes Vakfı

Halkın rahat nefes almasını sağlamayı amaçlayan vakfın kuruluş tarihi 1730’dur. Ekmekçi Ahmet Nurettin Paşa, İstanbul Bebek’te yaptırdığı köşk ve limanda insanların sağlıklı nefes almasına vesile olmuştur.

Misafirleri Ağırlayan Vakıf

Mustafa bin Ömer Vakfı 1756 yılında kurulmuştur. Bu vakıf Edremit’te köye yolu düşen ve kalacak yeri olmayanları misafir etmek, onların ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamıştır.

Helva Dağıtan Vakfı

Ahmet Efendi bin Hasan 1780 yılında Amasya’da kurmuştur. Vakfın amacı her yıl recep ayında helva yapıp dağıtmaktır. Bu vakıf, Gök Medrese ile Advetülgazi Medresesi önünde yaklaşık 32 kilogram helva dağıtmıştır. Haziran ve Temmuz’da kar suyu alımı için para harcamıştır.

Pabuç Parası Veren Vakıf

Gaziantep Müftüsü Kozanizade Ahmet Arif Efendi tarafından 1818 yılında kurulmuştur. Vakıf, Kozanlı Camii mektebindeki yatılı öğrencilerden ailesi uzakta olanlara ayda iki kuruş, diğer öğrencilere bir kuruş vermiştir. Ayrıca Ramazan süresince köyünden uzak medresede kalan öğrencilere beş kuruş pabuç parası vermiştir.

Suyu Soğutan Vakıf

Helvacıoğlu Hamal’ın 1837 yılında kurduğu vakıf, Aydın Orta Mahallesi’ndeki çeşmeye yaz mevsimi boyunca kar koyarak suyu soğuk muhafaza etmeyi amaçlamıştır.

Kayıkçı Hamal Dostu Vakfı

1846 yılında kurulmuştur. Vakıf çeşitli sebeplerle İstanbul, Anadolu, Boğaziçi ve Rumeli iskelelerinde mesleğini yapamayan kayıkçı ve hamallara yardım etmiş, her sene bir kıza çeyiz almış, tenha yerlerdeki kaldırımları tamir etmiştir.

Suyu Çoğaltan Vakfı

1860 yılında Gümüşhacıköy’de kurulan vakfın adı Baradaoğlu Mığdıs’tır. Bu vakfın amacı yıkılmak üzere olan, suyu akmayan çeşmeyi ihya etmektir.

Dinlenme İçin Bahçe Vakfı

1903 yılında Selanik’te kurulmuştur. Mehmet Hayri Paşa, vakfettiği ev ve divanhanenin arsasını insanların gezi ve dinlenme yeri olarak bağışlamıştır. Arsanın çiçeklendirilmesi ve arsanın karşısında bulunan Hamidiye Cami’nin manzarasını bozacak yapı yapılmaması şart koşulmuştur.


ARKADAŞLARIN DA GÖRSÜN...

0
hayriye