0

Gizem dolu bir sayı olan Pi sayısı, bazı kaynaklarda Ludolph sayısı ve Arşimet Sabiti olarak da geçer. Eski Yunanca’da çevre anlamına gelen “περίμετρον” kelimesinin baş harfi simgesidir. Π sembolünü ilk kez 1652’de Willam Oughtred kullanmıştır. Sembolün yayınlaşması ise 1737’de Leonard Euler ile olmuştur. Pi sayısı, dairenin çevresinin çapına bölünmesi ile bulunur. Matematikte temel bir sabit olarak kabul edilir.

Pi Sayısı Hakkında İlginç Bilgiler

Sonsuza kadar devirli olarak devam eden Pi Sayısı, teknolojinin bunca gelişmesine rağmen halen gizemini korumaktadır. Bir çemberin çevresinin çapına bölünmesi gibi basit bir problem 4 bin yıldır insanların zihnini meşgul etmektedir. Aslında 3,14 değeri bir çok hesaplama için yeterlidir. Mühendisler yedi haneden fazlasını, fizikçiler 20 haneden fazlasını kullanmazlar. Yine de Pi sayısının basamaklarındaki örüntüyü çözmek için tarihte çok kafa yorulmuştur. Gelin bu gizemli sayı hakkındaki ilginç bilgilere bakalım:

Tarihte Pi Sayısı

M.Ö. 1650 yılında yazılmış olan Rhind Papirüsü’nde ilk kez Pi sayısına rastlanılır. Burada çevrenin çapa oranı 256 / 81 yani 3,1605 olarak tanımlansa da, Babilliler bu oranı 3 olarak kabul etmiştir. M.Ö. 287 – 212 yılları arasında yaşamış olan Arşimet ise oranı 3 tam 10/71 ile 3 tam 1/7 arasında bulmuştur. Romalılar bunu bilmelerine rağmen kolay bölünebildiği için bu sayıyı 3 tam 1/8 olarak almıştır. Asya’da √10 en popüler pi değeri olmuştur. 5. yüzyılda astronom Tsu Ch’ung – chih ve oğlu 3,1415929 sayısını bulmuştur. M.S. 9. yüzyılda Harizmi Pi sayısını 3 tam 1/7 veya √10 olarak kullanmıştır. Batıda ise Fibonacci 3,1418 değerini kullanmıştır. Viete 1579’da Pi sayısını on haneye kadar hesaplamıştır. 1596’da Alman Ludolph van Ceulen, Pi sayısının virgülden sonraki 20 basamağını hesapladıktan sonra 35 basamağa kadar çalışmalarına devam etmiştir.

Pi Sayısının Basamakları

Guinness Dünya rekoru Pi sayısının ilk 67890 rakamını ezberlemiş olan Lu Chao adında bir Çinliye aittir. Bu olay 24 saat 4 dakika almıştır. 2006’da bir Japon Pi sayısının 100000 rakamını ezberlediğini söylese de bu durumun bir resmiliği yoktur.

Pi Sayısının Kaç Basamağı Biliniyor?

2019’da Google çalışanı Emma Haruka Pi sayısının 31,4 trilyon basamaklı halini hesaplamayı başarmıştır.

Dünya Pi Günü

Her yıl 14 Mart’ta Dünya Pi Günü kutlanmaktadır. Bu günün 14 Mart’ta kutlanmasının sebebi Amerikan tarih formatında 14 Mart’ın 3/14 olarak geçmesidir. 22/7 değerinden dolayı da bazı ülkelerde 22 Temmuz Pi Günü olarak kutlanır.


ARKADAŞLARIN DA GÖRSÜN...

0
hayriye