0

Ruh sağlığı; bilişsel, davranışsal ve duygusal açıdan iyi oluşumuzu ifade eder. Günlük hayatımızı, ilişkilerimizi, hatta fiziksel sağlığımızı etkileyebilen ruh sağlığı insanın yaşamdan zevk almasını da etkiler. Bu yazımızda ruh sağlığı ve ruh sağlığı hastalıkları ile ilgili bilinmesi gerekenleri bulabilirsiniz.

Ruh Sağlığı Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü ruh sağlığını; bireyin kendini ve yeteneklerini gerçekleştirebildiği, verimli çalışabildiği ve topluma katkıda bulunabildiği, hayatın olağan akışındaki streslerle başa çıkabildiği bir refah durumu olarak açıklar. Özellikle günümüzde ruh sağlığının yerinde olması daha önemli hale gelmiş ve ruh sağlığını korumak daha da güçleşmiştir. Plansız nüfus artışı, çarpık kentleşme, işsizlik, toplumsal sistemde çöküş, savaş gibi durumlar bireylerde karamsarlık duygularının artmasına yol açmaktadır.

Ruh Sağlığını Etkileyen Faktörler

– Ailede akıl sağlığı bozuk insanların olması
– Genetik ya da beyin kimyası
– Travma ya da istismar gibi yaşam deneyimleri

Ruh Sağlığı Bozukluğunun Erken Belirtileri

Aşağıdaki duygu ve davranışlarından biri veya birkaçı ruh sağlığı bozukluğunun erken belirtilerinden biri olabilir:

– Normalden az yemek ya da normalden fazla yemek
– Normalden az uyumak ya da normalden fazla uyumak
– İnsanlardan ve günlük faaliyetlerden uzaklaşma
– Düşük enerjili veya enerjisiz olma
– Hiçbir şey hissetmemek ya da uyuşmuş hissetmek
– Açıklanamayan çok sayıda fiziksel rahatsızlıklara sahip olmak
– Umutsuz ya da çaresiz hissetmek
– Normalden fazla sigara, alkol ve ilaç kullanmak
– Madde kullanımı
– Kafa karışıklığı, unutkanlık, endişeli veya korkmuş hissetmek
– Çevredeki insanlarla fazla kavga etmek
–Ciddi ruh hali değişimleri yaşamak
– Sesler duymak veya halüsinasyon görmek
– Kendine ya da başkalarına zarar vermeyi düşünme

Ruh Sağlığı Hastalıkları

250’den fazla tanımlanmış ruh sağlığı hastalığı bulunmaktadır. En yaygın görülen ruh sağlığı hastalıkları:

– Anksiyete ya da kaygı bozukluğu
– Travma sonrası stres bozukluğu
– Obsesif kompülsif kişilik bozukluğu
– Manik depresif (bipolar) bozukluk
– Yeme bozukluğu
– Kişilik bozukluğu
– Konversiyon bozukluğu (Histeri)
– Dürtü kontrol bozukluğu
– Uyku bozukluğu
– Psikotik bozukluk
– Depresyon
– Sosyal fobi
– Panik atak
– Alkol ve madde bağımlılığı
– Şizofreni
– Hipokondriazis (Sağlık kaygısı)
– Tikler
– Demans (Bunama)
– Evlilik sorunları
– İletişim sorunları
– Cinsel işlev sorunları
– Uzun süre devam eden yaslar


ARKADAŞLARIN DA GÖRSÜN...

0
hayriye