0
A man is chained to computer late at night.

Günümüz teknolojisiyle birlikte internete bağlı kalma süresi giderek artarak, sanal bağımlılığı tetiklemektedir.  Ne yazık ki bu durum günlük yaşantımızı olumsuz etkilemektedir. Herşeyin fazlası zarardır! Oysa ki dozunda bırakılsa zaten bağımlılık haline dönüşmeyecektir.

Sanal bağlılık;  yalnızlaşmayı, performansta düşüklüğü ve en önemlisi insan ilişkilerine kötü sonuçlar doğurmuş, doğurmaktadır. Hal böyle olunca psikolojik çöküntüler meydana gelmektedir.

Tüketim toplumu haline dönüşüyoruz!

Üretkenliğimizi kaybediyor ve sadece tüketim odaklı yaşıyoruz. Bunun nedeni ise, vaktimizin çoğunu televizyon, cep telefonu ve bilgisayar yoluyla intenette beğnimizi yorarak geçirmemizin nedenidir. Normal yaşantımızın dışında, sanal alemde yaşayabiliyoruz da diyebiliriz! Öyle bir yaşam ki bu normal yaşantımızda ilgilenmeyeceğimiz konuların üstünde duruyor, öncelik vermeyeceğimiz harcamalar yaparak alışkanlık kazanmamızı sağlamaktadır.

İnsan ilişkilerinde yüz yüze konuşmaki beraber sözleşip buluşmak veya birlikte eğlenebileceğin ortamlar yaratmak ise tamamen hayal ürününe dönüştü. Artık sanal alemde takipleşip, haber alınıyor, konuşuyor halinde döngü yaratıldı. Hatta durum öyle bir hal alıyor ki dışarda buluşabileceğimiz, vakit geçireceğimiz yakınlarımızla bile sanal alemde oluşturuğumuz platformlarda vakit geçirip, eğlenmeyi tercih eder olduk!

Günümüz teknoloji ile sanal iletişimin arttığı dönemde, kaygı ve korkuların daha fazla arttığına şahit oluyor, toplumsal dengenin yön değiştiğini görüyor ve iletişimin en önemli parçası olan yüzyüze iletişimi tamamen hayatımızdan çıkarmaya hazırlanıyoruz! Fakat unutmamak gerekir ki, sağlıklı yüz yüze kurulan bir iletişim yaşam kalitemizi yükseltir. Günlük yaşantımızda da yüzyüze iletişim çok önemlidir.


ARKADAŞLARIN DA GÖRSÜN...

0