0

Eski Yunanca’da “ben bilirim” anlamına gelen “matesis” sözcüğünden türetilen matematik, doğadaki ipuçlarını bularak doğru ve soyut düşünme yollarını arar. Tarihte bu yola çıkmış ve bilime sayısız katkı sağlamış 10 ünlü matematikçiyi birlikte hatırlayalım.

Thales

M.Ö 640 – 548 yılları arasında yaşamıştır. Miletli olan Thales, Mısır’a ve Mezopotamya’ya gidip buralardan edindiği bilgilerle matematik ve geometri bilgilerini genişletmiştir. Özellikle geometriye katkılarıyla bilinir. Mısır’daki piramitlerin yüksekliğini gölgelerin uzunluğunu ölçerek tespit etmiştir. Adıyla anılan Thales Teoremini bulmuştur.

C. F. Gauss

1777 – 1855 yılları arasında yaşayan Gauss, ardışık sayıların kolay bir şekilde toplanmasını sağlayan bir yöntemle adını duyurmuştur. Gauss yöntemi denen bu yöntemi 21 yaşında ortaya koyduğu Disquisitiones Arithmeticae eserinde açıklamıştır. Sadece matematik değil geometri elektrik, astronomi gibi konularda da çalışmalar yapmıştır.

Isaac Newton

Newton 1642 – 1727 yılları arasında yaşamıştır. Erken yaşlarından itibaren dehasını göstermiş olan Newton 20 yaşına geldiğinde hükümdarlardan saygı gören bir bilim insanı olmuştur. Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica adlı kitabı yazmıştır. Bu kitabında klasik mekaniğin temellerini atmıştır. Çalışmaları analitik geometri, integral ve diferansiyel alanındadır. Matematikte ortaya koyduğu iki terimli [(a+b)^n ] teorimi çok önemli olarak kabul edilir. Optik alanında ve mekanikte yaptığı çalışmalarla günümüzdeki bilim dünyasında büyük etkisi bulunur.

Pascal

Pascal 1623- 1662 yılları arasında yaşamıştır. Matematik, din ve felsefe ile meşgul olmuştur. 39 yaşında hayatını kaybettiğinde bilim dünyasına Pascal üçgeni, ispatladığı teoremler ve yazdığı önemli eserleri bırakmıştır. Fizikte de kendi adıyla anılan Pascal kanunları ile önemli bir yere sahiptir.

Rene Descartes

1596 – 1650 yılları arasında yaşamış olan Descartes, analitik geometri ile modern geometrinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bazı bilim insanları onu matematikte gelmiş geçmiş en büyük üç kişiden biri olarak gösterir.

Leonardo Fibonacci

1170 – 1250 yılları arasında yaşamıştır. Orta Çağ’ın en büyük matematikçisi olarak kabul edilir. Altın oran olarak da adlandırılan Fibonacci sayı dizisini ortaya koymuştur. Bu dizi her sayının kendinden önce gelen sayıyla toplanması sonucu oluşur. Altın oran, bu şekilde devam eden dizideki sayılar birbirleriyle oranlandığında ortaya çıkar.

Harezmi

780 – 850 yılları arasında yaşamıştır. Sıfırı ve bilinmeyen ifadeler yerine konulan X ifadesini ilk kullanan matematikçidir. Cebir ve trigonometri onun kurduğu alanlardır. Matematik dışında astronomi, coğrafya, gökbilim alanlarında da uzmandır.

Öklid

M.Ö. 330 – 275 yılları arasında yaşamıştır. Geometride hala kullandığımız bazı temelleri ilk ortaya koyan odur. Düzlem geometrisi, irrasyonel sayılar, sayılar teorisi, aritmetik ve geometride katı cisimler incelediği bazı önemli konulardır.

Arşimet

M.Ö. 288 – 212 yılları arasında yaşamıştır. Fizik alanında ve matematik alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Kürenin hacmini ve dairenin alanını ilk o hesaplamıştır. İntegral hesabını diğer matematikçilerden çok önce bulmuştur. Birçok problemi diferansiyel hesaplarıyla ilgili kurallarla çözmüştür.

Pisagor

M.Ö. 570 – 495 yılları arasında yaşamış bir bilim insanı olarak tarihin en iyi matematikçilerinden biridir. Bir dik üçgenin dik kenarlarının karelerinin toplamının diğer kenarın karesine eşit olduğu önermesi matematiğe en büyük katkısıdır. Bu teorem Pisagor Teoremi olarak anılır.


ARKADAŞLARIN DA GÖRSÜN...

0
hayriye