0

Göbeklitepe, Şanlıurfa ‘nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer almaktadır.

Göbeklitepe Neolitik döneme aittir ve ilk tapınak dolayısıyla, yeryüzünde ki ilk inancın merkezi olabilmesi açısından çok önemli bir konuma sahiptir. Çünkü bu bölgede 20 tapınak tespit edilmiş, şimdiye kadar ise 6 tapınak gün yüzüne çıkartılmıştır.

1995 yılından itibaren, yerleşik tarih anlayışı, insanlık tarihini ve din tarihinin sorgulatacak arkeoloji çalışmaları devam etmektedir. Göbeklitepe tarihte ki en eski ve en büyük ibadet merkezi olarak bilinmekte, tarihi ise milattan önce 1000 yılına kadar dayanmakta olduğu keşfedilmiştir.

Göbeklitepe Hakkında Detaylar

Yapılan araştırmalarda; arkeolojik kazılarda bulunan sütunların ağırlığı 40 ile 60 ton arasında değiştiği, döneminin ilerisinde bir mimari teknik kullanıldığı, bulunan sütunların üzerinde yılan, yaban domuzu ve ördeği gibi hayvan kabartmalarının varolduğu ve sıvı geçirmeyen zeminler olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca buğdayın ana yurdu Göbeklitepe olarak kabul edilmekte ve o dönemde bira üretimi için tarım yapıldığı düşünülmektedir.

Urfa Göbeklitepe de 1995’ten günümüze kadar yapılan çalışmalarda yer alan Arkeologlar, dairesel yapının içerisinde ki kireç taşı ve toprak yapısının homojen olması, Göbeklitepe tapınağı içerisindeki pek çok kalıntının, tapınak kapatılmadan önce temizlenmesi ile alanın bilinçli bir şekilde gömüldüğünü, Göbeklitepenin insan eliyle saklanmış olabildiğini düşünmektedirler. Fakat neden gömüldü sorusunun cevabı henüz bulunmadığı için çalışmalar devam etmektedir.


ARKADAŞLARIN DA GÖRSÜN...

0