0

Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğar, yaşamları boyunca da  var olmak hakkına sahiptirler. Bu yüzden bütün hayvanların, saygı görmeleri ve insanlar tarafından gözetilmesi, bakılması ve korunması gerekmektedir.

Acımasızca, kötü davranarak onların haklarını çiğnemiş oluyoruz. Oysa ki onlarında bizler gibi yaşama haklarının olduğunun bilincinde olmamız gerekmektedir. Ayrıca hayvanlar üzerinde fiziksel ya da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak, hayvan haklarına aykırı olarak görülmektedir.

Dünyada yaşamın sürdürülebilmesi için ekolojik dengenin korunması gerekmektedir.  Ekolojik denge kavramı, tüm canlı ve cansız doğayı kapsamaktadır. Bu yaklaşımın sonucu olarak insan odaklı çevre yerine, insanın da bir parçası olduğu çevre merkezli bir anlayış günümüzde kabul görmektedir. Bu nedenle, hayvanlara tanınan haklar, hayvanların da tıpkı insanlar gibi tüm doğanın bir parçası olmalarının ve hayvanların korunması etik değerlerden çok, sürdürülebilirlik endişesinin sonucu olarak kabul edilmektedir.

Bu yüzden toplumda herkesin, hayvanları koruyarak onların eziyet görmelerine engel olmaları, daha duyarlı bir tavır sergilemeleri gerekmektedir. Çünkü yaşam onlarında hakkıdır!


ARKADAŞLARIN DA GÖRSÜN...

0